הוראות שימוש בסוללות ליתיום

אזהרות

 1. יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש בסוללות ולנהוג לפיהן.
 2. שימוש לא נכון במוצר זה עלול לגרום לנזק לרכוש, לפציעה ואף למוות.
 3. מוצר זה אסור לשימוש על ידי ילדים.
 4. אין לבצע שינויים במוצר זה מעבר למתואר בהוראות השימוש.
 5. יש להרחיק את המוצר מחפצים דליקים או נוזליים.
 6. אם שמנם לב לשינוי צורת הסוללה ו/או שינוי צבע הסוללה ו/או ריח חריג ו/או הרגשתם התחממות, יש להפסיק מיד את השימוש בסוללה.

אופן השימוש בסוללות

 1. יש לטעון את הסוללות לפי הוראות היצרן.
 2. לפני טעינת הסוללות, יש לוודא כי הן תואמות את המתח של המערכת החשמלית ו/או המטען.
 3. אין לטעון או להשתמש בסוללה פגומה ו/או שניזוקה ו/או שקיים חשש לפגם כלשהו כגון נפיחות, פגיעה במעטפת, נוזל על הסוללה או ריח כלשהו מחשש להתלקחות או התפוצצות.
 4. בעת טעינה יש להיות ערניים וזהירים.
 5. אין להשאיר את הסוללה בטעינה ללא השגחה.
 6. יש לנתק את המטען מהסוללה בסיום הטעינה.
 7. אין לטעון את הסוללה בסיום השימוש במכשיר כאשר היא חמה.
 8. ההטענה תבוצע בחיבור ישיר לשקע חשמל ללא שימוש בכבל מאריך או מפצל שקעים.
 9. יש לטעון את הסוללה על ידי המטען המקורי בלבד.
 10. אין לבצע שינויים בקיבולת הסוללה.
 11. אין לטעון את הסוללה בקרבת חומרים דליקים.
 12. אין לטעון מספר סוללות במקביל על שקע אחד מחשש להיווצרות עומס יתר.
 13. אין להפיל ו/או להכות ו/או למעוך את הסוללה.
 14. אין לחשוף את הסוללה לנוזלים ו/או ללחות גבוה.
 15. אין לחמם את הסוללה מעל 90 מעלות.
 16. אין להכניס את הסוללה למיקרוגל.
 17. אין לפתוח את הסוללות ולשנות בתוכן את סדר התאים.
 18. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
 19. יש להימנע ממגע עם העור, עיניים והבגדים.
 20. יש להרחיק את הסוללה מאש או מכל מקור חום גבוה.
 21. אם הסוללה קיבלת מכה ו/או נפלה, יש לפנות לגורם מקצועי שיבדוק ויאשר את המשך השימוש בסוללה. מכה חזקה עלולה לגרום נזק שעלול להוביל להתלקחות.
 22. אין להשתמש בסוללה מעבר ל-18 חודשים מיום השימוש הראשון.
 23. יש לבדוק את הסוללה על ידי טכנאי אחת לחצי שנה (בדיקה חינם תינתן במעבדת החברה).
 24. יש לאחסן את הסוללות באזורים קרירים ויבשים.
 25. יש לאחסן את הסוללות במתקן המיועד לכך הרחק מחומרים דליקים ובבידוד מחשש של התלקחות.
 26. בסיום השימוש בסוללה יש לזרוק לפח המחזור המתאים.

הגבלת האחריות

אחריות ניתנת בהצגת חשבונית קניה ומדבקת אחריות תקינה. האחריות ניתנת ל-12 חודשים והיא לא כוללת את המקרים הבאים:

 1. סימני קורוזיה.
 2. שימוש לקוי ו\או לא נכון בסוללה ו/או הטענה במערכת חשמלית שאינה מתאימה.
 3. עומס קיצוני.
 4. שחיקה או בלאי סביר.
 5. חבלה מכוות או לא מכוונת.
 6. מכה חזקה הגורמת לשינוי במארז.
 7. הסוללה נפתחה על ידי גורם שלא הוסמך לכך.
 8. מדבקת האחריות הוסרה או נמצאת במצב שלא ניתן לקרוא אותה.
 9. אין החברה אחראית בצורה ישירה או עקיפה לנזק או פגיעה כלשהי שתגרם כתוצאה מבלאי ו/או טעות אנוש.
 10. האחריות אינה מכסה נזקי הזנחה ו/או נזקי שימוש לא סביר ו/או לא שימוש שאינו בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה.
 11. האחריות אינה מכסה נזקי מים, מלח, אבק, שבר מעומס ומשקל חריג ותיקונים שאינם על ידי גורם מוסמך מטעם היצרן.
 12. האחריות לא תחול במקרים של שבר ו/או תקלה שנגרמו כתוצאה מרשלנות ו/או הזנחת הסוללות ו/או כתוצאה מגורם חיצוני.

השימוש בסוללות ובמטען הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה לא תישא באחריות על השימוש בסוללות ולא תחויב במקרה של נזק כלשהוא.

למקרה של בעיה או שאלה לגבי מוצר יש ליצור קשר במייל לכתובת Braumersinfo@gmail.com או לטלפון 03-7281198 הכתובת למשלוח מוצר לקוי המרכבה 25 ,חולון